01-07-2022

Samenwerkingsovereenkomst

Wijkgemeente Oude Kerk en Stichting Oude Kerk Zoetermeer


Met ingang van 1 juli 2022 hebben de Wijkgemeente Oude Kerk en de Stichting Oude Kerk Zoetermeer een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn opgenomen over de wederzijdse verantwoordelijkheden en de onderlinge samenwerking.
Beide partijen hebben als gezamenlijk doel het in stand houden van de Oude Kerk als kerkgebouw en als cultuurhistorisch monument.

De Stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van de Oude Kerk en De Herberg, door middel van de verhuur van de kerkzaal en de zalen van De Herberg ten behoeve van maatschappelijke en culturele activiteiten. De Wijkgemeente blijft verantwoordelijk voor het beheer van het kerkgebouw en De Herberg. Uiteraard blijven de kerkzaal en de zalen van De Herberg ook beschikbaar voor kerkelijke activiteiten. De verschillende activiteiten worden grotendeels gefaciliteerd door de inzet van vrijwilligers. De jaarlijkse opbrengsten uit de verhuur komen geheel ten goede aan de Wijkgemeente Oude Kerk, ter bestrijding van de onderhoudslasten. Op deze manier hopen we onze Oude Kerk ook op de lange termijn financieel gezond te houden. 


Rik Buddenberg, voorzitter Stichting Oude Kerk Zoetermeer

Jan-Kees Vos, voorzitter Kerkenraad Wijkgemeente Oude Kerk
 
Stichting Oude Kerk Zoetermeer

Privacyverklaring

Contact Webmaster

Volg ons ook op Facebook:
Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf u dan in op onze Nieuwsbrief.

Inschrijven