Bestuur


De Stichting Oude Kerk Zoetermeer (SOKZ) is op 1 mei 2020 ontstaan door een fusie van de voormalige stichtingen Concerten Oude Kerk Zoetermeer en Wijkplaats Dorp. Ook de voormalige stichting Carillon Zoetermeer heeft zich inmiddels bij de SOKZ aangesloten. 

Deze krachtenbundeling betekent een stimulans voor de primaire doelstelling van de SOKZ, namelijk het in stand houden van de Oude Kerk en zijn inrichting als kerkgebouw en als cultuurhistorisch monument. We zijn een onafhankelijke stichting.

Omdat de SOKZ verantwoordelijk is voor de exploitatie van de Oude Kerk en De Herberg presenteren wij ons naar buiten als "Herberg Oude Kerk Zoetermeer". De opbrengsten van het verhuren van het kerkgebouw en de zalen van De Herberg komen ten goede aan het voortbestaan van de Oude Kerk als kerkgebouw en als cultuurhistorisch monument. Uiteraard verloochenen we onze wortels niet. Daarom zijn er werkgroepen verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten met betrekking tot het carillon, de concerten en de maatschappelijke en culturele activiteiten, die in de Oude Kerk en De Herberg kunnen worden georganiseerd. Bij de laatste categorie kan worden gedacht aan uitvoeringen door koren en orkesten, burgerlijke huwelijksvoltrekkingen, rouw- en trouwdiensten, sponsorbijeenkomsten, cursussen, diners, tentoonstellingen en bijeenkomsten.

Het bestuur van de Stichting Oude Kerk Zoetermeer is als volgt samengesteld:

Rik Buddenberg voorzitter
Hans Griep secretaris
Carin Grondel penningmeester
Johan van Oeveren bestuurslid
Ruud Zwijnenburg bestuurslid
Wil Orta bestuurslid
Ronald de Jong muzikaal adviseur
Voor contactinformatie over de concerten, het carillon en de maatschappelijke en culturele activiteiten, zie de Werkgroepen.
Stichting Oude Kerk Zoetermeer

Privacyverklaring

Contact Webmaster

Volg ons ook op Facebook:
Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf u dan in op onze Nieuwsbrief.

Inschrijven